Performance optimization

Pengenalan

Koperasi Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat Berhad atau lebih dikenali sebagai Koperasi KGMMB Berhad telah ditubuhkan pada tahun 1974 bertujuan memajukan perniagaan kredit kepada angotanya yang juga anggota Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat. Langkah ini diambil bagi membantu dan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada guru-guru melayu iaitu mengumpul dana dan kemudian melaborkan semula kepada anggota dalam bentuk pembiayaan.

Performance optimization

Keanggotaan

Keanggotaan Koperasi ini terbuka kepada guru-guru Melayu (Pegawai Perkhidmatan Pelajaran Melayu) yang berkhidmat di Kementerian Pelajaran dan Tenaga Pengajar Melayu yang berkhidmat di Kolej/Institusi Pengajian Tinggi yang menjadi ahli Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat.

Performance optimization

Pembiayaan

Koperasi KGMMB Berhad menawarkan dua kategori pembiayaan iaitu Pembiayaan tunai dan Pembiayaan Pengguna. Pembiayaan tunai menerusi skim Pembiayaan Peribadi dan Skim Pembiayaan khas manakala Skim Pembiayaan Pengguna untuk pembelian barangan pengguna seperti Telefon Mudah Alih, barangan kemas dan sebagainya.

Performance optimization

TPKA

TPKA merupakan singkatan kepada Tabung Pendidikan dan Kebajikan Anggota. Menerusi tabung ini anggota akan diberi manfaat Melanjutkan Pelajaran, Kecemerlangan Pelajaran Anak, Bencana Alam, Kematian, Faedah Hospital dan Faedah Persaraan.