Keanggotaan

Keanggotaan Koperasi ini terbuka kepada guru-guru Melayu (Pegawai Perkhidmatan Pelajaran Melayu) yang berkhidmat di Kementerian Pelajaran dan Tenaga Pengajar Melayu yang berkhidmat di Kolej/Institusi Pengajian Tinggi yang menjadi ahli Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat. 

Kelayakan

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur lapan belas tahun ke atas.
 • Bermastautin atau mempunyai tanah atau bekerja dalam kawasan operasi koperasi ini
 • Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh daftar, atau bankrap yang belum dilepaskan atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-mana koperasi dalam tempoh satu tahun.

Caruman Bulanan 

Pendaftaran masuk(Sekali Sahaja) RM10.00
Modal Yuran RM30.00
Derma Kematian RM3.00
Tabung Pendidikan Dan Kebajikan Anggota RM10.00
Jumlah Ansuran Bulan Pertama RM53.00
Jumlah Ansuran Bulan Berikutnya RM43.00

(Dibayar Melalui Potongan Gaji Biro Perkhidmatan Angkasa) 

Modal Syer

Modal syer sebanyak RM100 bagi setiap anggota juga akan dibuat melalui potongan gaji. 

Faedah Menjadi Anggota 

 • Memperolehi dividen atas pelaburan setiap tahun tertakluk kepada keuntungan.
 • Sumbangan Derma Kematian antara RM10,000 hingga RM20,000 dan sumbangan pengebumian RM1,000(tiada had umur) kepada waris/penama anggota yang aktif.
 • Menikmati pelbagai skim pembiayaan Koperasi yang menarik tanpa memerlukan penjamin. Diantara skim pembiayaan disediakan ialah:  
  • Pembiayaan Khas sehingga RM10,000
  • Pembiayaan Peribadi sehingga RM100,000
  • Pembiayaan Barangan Pengguna sehingga RM50,000 

Untuk Muat Turun Borang Keanggotaan Sila Klik Disini.