Misi & Visi Koperasi

 

"SATU RENTAK, SATU TEKAD, MEREKAYASA KEGEMILANGAN KOPERASI KGMMB BERHAD"

 

Misi

 

Koperasi usahawan yang gemilang berlandaskan prinsip hidup berbakti dan wakaf korporat.

 

Visi

 

Ke arah sebuah organisasi yang memperjuangkan ekonomi Guru-Guru Melayu berteraskan Islam , mengutamakan kualiti dan kukuh dalam aspek keanggotaan, kewangan, pelaburan dan pengurusan sumber manusia.

 

 Nilai Korporat

 

1. Jihad Bisnes

 

2. Berintegriti

 

3. Profesional

 

4. Semangat Berpasukan

 

5. Berorientasikan Pelanggan

 

6. Prihatin Kebajikan Staf

 

7. Kreatif dan Inovatif

 

Motto

 

"Hidup Berbakti"