Bangunan KGMMB No 720 Jalan Sentul 51000 Kuala Lumpur 03 40411723 admin@kopkgmmb.com.my Isnin - Jumaat: 9:00 - 14:00(PKP)
 

Keanggotaan

Keanggotaan Koperasi ini terbuka kepada guru-guru Melayu (Pegawai Perkhidmatan Pelajaran Melayu) yang berkhidmat di Kementerian Pelajaran dan Tenaga Pengajar Melayu yang berkhidmat di Kolej/Institusi Pengajian Tinggi yang menjadi ahli Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat.

Syarat-syarat menjadi Anggota

  • Warganegara Malaysia.
  • Berumur lapan belas tahun ke atas.
  • Bermastautin atau mempunyai tanah atau bekerja dalam kawasan operasi koperasi ini
  • Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh daftar, atau bankrap yang belum dilepaskan atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-mana koperasi dalam tempoh satu tahun.
Sample image
 

Faedah Menjadi Anggota

important_devices

Memperolehi dividen atas pelaburan setiap tahun tertakluk kepada keuntungan.

share

Kemudahan pembiayaan Koperasi yang menarik tanpa  penjamin. 

alarm

Sumbangan Derma Kematian antara 10,000 hingga RM30,000 dan sumbangan pengebumian RM1,000(tiada had umur) kepada waris/penama anggota yang aktif.

Caruman Bulanan

(Dibayar Melalui Potongan Gaji Biro Perkhidmatan Angkasa)

YURAN