Bangunan KGMMB No 720 Jalan Sentul 51000 Kuala Lumpur 03 40411723 admin@kopkgmmb.com.my Isnin - Jumaat: 9:00 - 14:00(PKP)

Pembiayaan Koperasi KGMMB Berhad

Pembiayaan Peribadi

 • Pembiayaan Peribadi ini menawarkan pembiayaan tunai dari RM1,000 sehingga RM100,000 kepada anggota tertakluk kepada kelayakan. 
  • Pembiayaan yang patuh syariah(TAWARRUQ). 
  • Kelulusan segera.
  • Tiada penjamin diperlukan.
  • Tempoh Pembiayaan 1 hingga 10 Tahun.
  • Warganegara Malaysia
  • Seorang anggota koperasi yang aktif.
  • Pemohon bebas dari muflis.
  • Pemohon bebas dari sebarang kesalahan mahkamah.
  1. Dua(2) Salinan E-Penyata Gaji 3 bulan terkini (Disahkan Majikan).
  2. Satu(1) salinan Kad Pengenalan depan belakang.
  3. Satu(1) salinan muka depan Akaun Bank yang aktif dan telah dikemaskini.
  4. Satu(1) salinan Borang Opsyen Bersara (Bagi yang berumur 45 tahun dan Ke Atas )

Pembiayaan Khas

 • Pembiayaan Khas ini menawarkan pembiayaan tunai dari RM2,000 sehingga RM10,000 kepada anggota tertakluk kepada kelayakan. 
  • Pembiayaan yang patuh syariah(TAWARRUQ). 
  • Kelulusan segera. 
  • Tiada penjamin diperlukan.
  • Tempoh Pembiayaan 2 hingga 5 Tahun.
  • Warganegara Malaysia
  • Seorang anggota koperasi yang aktif.
  • Pemohon bebas dari muflis.
  • Pemohon bebas dari sebarang kesalahan mahkamah.
  1. Dua(2) Salinan E-Penyata Gaji 3 bulan terkini (Disahkan Majikan).
  2. Satu(1) salinan Kad Pengenalan depan belakang.
  3. Satu(1) salinan muka depan Akaun Bank yang aktif dan telah dikemaskini.
  4. Satu(1) salinan Borang Opsyen Bersara (Bagi yang berumur 50 tahun dan Ke Atas )

Pembiayaan Pengguna

 • Pembiayaan Pengguna ini menawarkan pembiayaan pembelian barangan pengguna seperti barangan letrik, motosikal, telefon bimbit dan lain-lain. 
  • Jumlah pembiayaan sehingga RM50,000 tertakluk kepada kelayakan anggota. 
  • Pembiayaan yang patuh syariah(MURABAHAH). 
  • Kelulusan segera.
  • Tiada penjamin diperlukan.
  • Tempoh Pembiayaan 1 hingga 7 Tahun.
  • Warganegara Malaysia
  • Seorang anggota koperasi yang aktif.
  • Pemohon bebas dari muflis.
  • Pemohon bebas dari sebarang kesalahan mahkamah.
  1. Satu(1) set bon pembiayaan
  2. Satu(1) borang perlantikan wakil aqad
  3. Satu(1) borang angkasa 1/79
  4. Satu(1) borang kebenaran penzahiran
  5. Dua(2) salinan e-penyata gaji 3 bulan terkini (disahkan majikan)
  6. Satu(1) salinan kad pengenalan depan belakang
  7. Satu(1) salinan borang opsyen bersara (bagi yang berumur 48 tahun dan ke atas )

Pembiayaan Insuran Kenderaan

 • Pembiayaan ini menawarkan pembaharuan Insuran Kenderaan dan cukai jalan sehingga RM5,000 kepada anggota.
  • Kelulusan segera. 
  • Tiada penjamin diperlukan.
  • Tempoh Pembiayaan 10 bulan.
  • Warganegara Malaysia
  • Seorang anggota koperasi yang aktif.
  • Pemohon bebas dari muflis.
  • Pemohon bebas dari sebarang kesalahan mahkamah.
  1. Dua(2) salinan e-penyata gaji 3 bulan terkini (disahkan majikan)
  2. Satu(1) salinan kad pengenalan depan belakang
  3. Satu(1) salinan geran kenderaan/polisi insurans & Sebutharga dari syarikat takaful
  4. Satu(1) salinan borang opsyen bersara (bagi yang berumur 48 tahun dan ke atas )